Strona Główna Czasopisma - COMPOSITES THEORY AND PRACTICEDotychczasowe zeszyty - WOLNY DOSTĘPProcedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICEWskazówki dla AutorówDla RecenzentówInformacje bibliograficzneKomunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICERedaktorzy i Rada NaukowaAdres Redakcji / KontaktStrona główna PTMKLogin
Pomoc

 
 
Wskazówki dla Autorów
Wskazówki dla Autorów

Manuskrypt powinien być napisany w poprawnym języku angielskim w edycji komputerowej.

Manuskrypt musi być przesłany do Redakcji poprzez panel wydawniczy Czasopisma po zalogowaniu się w systemie (login).


(W załaczkniku pdf znajduje się wstępna pomoc dla Autorów i opis działania panelu (system/panel-opis.pdf))

Praca powinna być przygotowana w edytorze Microsoft Word + PDF format (czcionka Times New Roman 11 pkt, wyjustowany, odstęp 1,5 linii). Marginesy dla strony A4: prawy, lewy, górny i dolny 2 cm. Objętość manuskryptu nie powinna przekraczać łącznie dziesięciu stron.

Praca powinna zawierać:
  • Pełne imiona i nazwiska autorów
  • Pełne dane miejsca pracy autorów, adresy
  • Adres e-mail autora do korespondencji
  • Tytuł artykułu w językach polskim i angielskim
  • Abstrakt w języku angielskim (min. 0,5 strony - bez powołań, odnośników itp. - 10 pkt)
  • Rozszerzone streszczenie w języku polskim  -bez powołań, odnośnikow itp. (10 pkt)
  • Słowa kluczowe w językach polskim i angielskim (10 pkt)
  • Tytuły tabel i rysunków w językach polskim i angielskim (9 pkt., Pogrubiony)
  • Źródła finansowania publikacji
Rysunki oraz mikrofotografie powinny być wysokiej jakości, czarno-białe lub w odcieniach szarości, zamieszczone bezpośrednio w tekście jako bitmapy (format TIFF lub JPEG - min. 300dpi). Na wszystkich mikrografiach powinny być naniesione markery. Maksymalna szerokość rysunków i tabel wynosi 8 cm. Tekst w tabelach 8-9 pkt., wyśrodkowany. Podpisy rysunków i tabel 9 pkt. Powinny być używane tylko jednostki SI.

Literatura powinna być numerowana [1, 2] i cytowana konsekwentnie w kolejności powołania w tekście (9 pkt, nie stosować kursywy, pogrubienia czy innych wyróżnień), np.:
[1] Celotto S., Bastow T. J., Study of precipitation in aged binary Mg-Al and ternary Mg-Al-Zn alloys using 27Al NMR spectroscopy, Acta Mater 49 (2001) 41-45
[2] Porter D. A., Easterling K. N., Phase transformations in metals and alloys, Chaapman and Hall, London 1991

Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek językowych, stylistycznych, redakcyjnych itp.
Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wniesieniu opłaty w wysokość 450 PLN -dla członków PTMK, 500 PLN - dla pozostałych Autorów.
Autorzy zostaną poinformowani e-mailem o opinii recenzentów.

 
© 2008 InterPRYM