Strona Główna Czasopisma - COMPOSITES THEORY AND PRACTICEDotychczasowe zeszyty - WOLNY DOSTĘPProcedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICEWskazówki dla AutorówDla RecenzentówInformacje bibliograficzneKomunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICERedaktorzy i Rada NaukowaRedakcjaAdres Redakcji / KontaktStrona główna PTMKLogin
Pomoc

 
 
Redakcja
Redakcja


Redaktor statystyczny:
  Ewa Majchrzak

Redaktor językowy:
  Christine Frank-Szarecka

Korekta techniczna:
  Zdzisława Tasarz

Skład i łamanie:
  Dorota Boratyńska


 
© 2008 InterPRYM