Strona Główna Czasopisma - COMPOSITES THEORY AND PRACTICEDotychczasowe zeszyty - WOLNY DOSTĘPProcedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICEWskazówki dla AutorówDla RecenzentówInformacje bibliograficzneKomunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICERedaktorzy i Rada NaukowaAdres Redakcji / KontaktStrona główna PTMKLogin
Pomoc

 
 
Informacje bibliograficzne
Informacje bibliograficzne

Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

ISSN: 2084-6096
ISSN (online): 2299-128X

Wydawane od 2001
(do 2011 roku pod nazwą KOMPOZYTY (Composites) ISSN 1641-8611)

Czasopismo indeksowane m.in przez:
  • Chemical Abstracts Service
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI - Thomson Reuters)
  • Czasopisma punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów - wykaz B; pozycja 362 - MNiSW z dnia 23.12.2015) 
  • Biblioteka Kongresu Stanów zjednoczonych (Library of Congress)
  • Bibilioteka Narodowa (Polska)
  • BazTech
  • IndexCopernicus
  • Google Scholar
Dodatkowo (oprócz prenumeraty odpłatnej na indywidualne zamówienia) czasopismo przekazywane jest nieodpłatnie do następujących instytucji - lista w załączeniu

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa (Poland)
tel. +48 34 325 07 21
E-mail: ptmk@ptmk.net

Dystrybucja:
tel. +48 34 325 07 44;
E-mail: ptmk@ptmk.net
Nakład 200 egz.

Prenumerata:
tel. +48 34 325 07 44;
E-mail: ptmk@ptmk.net
Koszt prenumeraty rocznej 100 PLN (+ koszty wysyłki)
Cena pojedynczego zeszytu 25 PLN (+ koszty wysyłki)

© Copyright by Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, Częstochowa, Poland, All rights reserved

Wersja drukowana Czasopisma jest jego wersją pierwotną.


 
© 2008 InterPRYM