Strona Główna Czasopisma - COMPOSITES THEORY AND PRACTICEDotychczasowe zeszyty - WOLNY DOSTĘPProcedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICEWskazówki dla AutorówDla RecenzentówInformacje bibliograficzneKomunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICERedaktorzy i Rada NaukowaAdres Redakcji / KontaktStrona główna PTMKLogin
Pomoc

 
 
Dla Recenzentów
Dla Recenzentów

Każdy artykuł nadesłany do czasopisma podlega jednakowemu systemowi recenzji.

Od początku 2012 Recenzenci proszeni są o zalogowanie się w systemie Czasopisma oraz odbiór manuscyptów do recenzji i przesyłanie swoich opinii poprzez panel.

Recenzent musi gwarantowć:
- niezależność opinii,
- brak konfliktu interesów (brak relacji osobistych i zawodowych z Autorami artykułu),
- zachowanie poufności.

Standardowy Formularz Recenzji - do pobrania w formacie pdf - dostępny dla Recenzentów w wersji elektronicznej (on-line) po zalogowaniu się w systemie.

Wstępna pomoc dla Recenzentów (z opisem działania systemu) znajduje się w załączniku pdf (system/panel-recenzja.pdf) . 
© 2008 InterPRYM